ภาคตะวันตก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
32 บริษัท บุษรี บูติค รีสอร์ท จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
33 บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
34 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
35 บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์ ตาก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
37 อบต.คุ้งน้ำวน ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
38 อบต.นาพันสาม เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
39 อบต.หนองปลาไหล เพชรบุรี พระปกเกล้า 2558
40 เทศบาลตำบลท่าผา ราชบุรี พระปกเกล้า 2558

ภาคตะวันตก

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บุษรี บูติค รีสอร์ท จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
35 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
36 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
37 ชื่อหน่วยงาน อบต.คุ้งน้ำวน
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพันสาม
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองปลาไหล
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th