ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
141 บริษัท ลาวัณย์ การ์เม้นท์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2558
142 บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
143 บริษัท สหเรือง จำกัด มุกดาหาร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
144 บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
145 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด สุรินทร์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
146 บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด หนองบัวลำภู ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
147 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
148 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
149 บริษัท เดอะพร้อม คอนโด วิว จำกัด มหาสารคาม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
150 บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

141 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลาวัณย์ การ์เม้นท์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2558
142 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
143 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหเรือง จำกัด
จังหวัด มุกดาหาร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
144 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
145 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
146 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
147 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
148 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
149 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะพร้อม คอนโด วิว จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
150 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210