จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
81 เทศบาลตำบลบางพระ ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
82 เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี พระปกเกล้า 2556
83 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
84 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ชลบุรี SET Award 2555
85 บริษัท ทีที เทคโน-ปาร์ค จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
86 บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด ชลบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
87 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี พระปกเกล้า 2555
88 อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี พระปกเกล้า 2555
89 บริษัท ซัมมิท โซว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2554
90 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ชลบุรี SET Award 2554

จังหวัดชลบุรี

81 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางพระ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
82 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
83 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
84 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
85 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีที เทคโน-ปาร์ค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
86 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
87 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
88 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลูตาหลวง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
89 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซัมมิท โซว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2554
90 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th