จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
12 บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
13 บริษัท เอ็นโด ฟอร์จจิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
14 บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
15 บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
16 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
17 บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
18 บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
19 บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
20 บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดฉะเชิงเทรา

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็นโด ฟอร์จจิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th