จังหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
12 บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
13 อบต.จำปาโมง อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
14 เทศบาลตำบลศรีธาตุ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
15 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
16 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี พระปกเกล้า 2559
17 กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
18 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
19 บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
20 บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

จังหวัดอุดรธานี

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.จำปาโมง
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th