จังหวัดสระแก้ว

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
12 บริษัท ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
13 บริษัท อินโดจีน โฮเต็ล จำกัด สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
14 บริษัท อีซูซุสระแก้ว จำกัด สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
15 บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
17 เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
18 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สระแก้ว คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
19 อบต.วังน้ำเย็น สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
20 อบต.โคกปี่ฆ้อง สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดสระแก้ว

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินโดจีน โฮเต็ล จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซูซุสระแก้ว จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
16 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
18 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.โคกปี่ฆ้อง
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th