จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
22 บริษัท สยามพีวีเอส เคมีคอลส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
23 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
24 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
25 บริษัท อูเนโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
26 บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
27 บริษัท เซมเมดายน์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
28 บริษัท เอนไก จิมโบ ไดคาสติ้ง ไทย จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
29 บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
30 บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

จังหวัดสมุทรปราการ

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามพีวีเอส เคมีคอลส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อูเนโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
27 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เซมเมดายน์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
28 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอนไก จิมโบ ไดคาสติ้ง ไทย จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
29 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
30 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210