จังหวัดสมุทรปราการ

101 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2552
102 ชื่อหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
103 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองนิยมยาตรา
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
104 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางพลีใหญ่
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
105 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โอ.อี.ไอ.พาร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210