จังหวัดภูเก็ต

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข ภูเก็ต บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
12 บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
13 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลติ้ง จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
14 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2558
15 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
16 เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2558
17 อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
18 อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2557
19 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต พระปกเกล้า 2557
20 บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดภูเก็ต

11 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวิชิต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวิชิต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
17 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
18 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวิชิต
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th