จังหวัดปทุมธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2560
3 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปทุมธานี พระปกเกล้า 2560
4 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
6 บริษัท ที-เน็ต จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
7 บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท อีซี่ สเต็ก จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

จังหวัดปทุมธานี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที-เน็ต จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซี่ สเต็ก จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th