จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
61 อบต.หนองตะโก้ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
62 อบต.หินดาด นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
63 เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา พระปกเกล้า 2552
64 เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
65 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
66 บริษัท บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลดีเด่น 2551
67 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
68 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
69 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดนครราชสีมา

61 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองตะโก้
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
62 ชื่อหน่วยงาน อบต.หินดาด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
63 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสิงสาง
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
64 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสิงสาง
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
65 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
66 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2551
67 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
68 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
69 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th