จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
42 บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
43 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
44 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
45 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
46 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
47 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
48 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
49 บริษัท พี.ยู.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
50 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

41 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
42 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
43 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
44 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
45 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
47 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
48 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
49 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี.ยู.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
50 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th